india1-012.jpg

Homem santo hindu, em Varanasi, India